Leeg

Kamer wil ook na volgend studiejaar hogere basisbeurs voor uitwonende studenten


De aangekondigde verhoging van de basisbeurs voor uitwonende studenten moet niet alleen voor komend studiejaar gelden, maar in ieder geval ook voor de studiejaren 2024/25 en 2025/26. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel daarover van D66, CDA en ChristenUnie. Het plan wordt vandaag besproken bij de behandeling van de Onderwijsbegroting.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg