Leeg

'Oplossingen Wiersma voor onderwijshuisvesting druppel op gloeiende plaat'


Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurde afgelopen week een stand van zaken van de aanpak verouderde schoolgebouwen naar de Tweede Kamer. De oplossingsrichtingen die de minister noemt zijn volgens de PO-Raad, VO-raad en VNG echter bij lange na niet genoeg zolang een structurele investering uitblijft.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg