Leeg

Zelfsturend succesvol: naar een krachtig zelfsturend team


Als team heb je de opdracht het krachtig onderwijs te ontwerpen en te geven. Daar zet iedereen zich iedere dag weer voor in. Doorlopend wordt er ingespeeld op onderwijsvernieuwingen, maar kan het complete team zich ook vinden in deze onderwijsvernieuwingen?
Lees Meer

meer nieuws

Leeg