Leeg

Waarom ‘groter als’ ergernis opwekt


Zeg niet ‘groter als’, maar ‘groter dan’ en niet ‘kost duur’, maar ‘kost veel’ of ‘is duur’. Volgens taalwetenschapper Marten van der Meulen komen taalnormen voort uit het feit dat we maar moeilijk om kunnen gaan met taalvariatie. Waarom willen mensen eigenlijk dat er taalnormen zijn?
Lees Meer

meer nieuws

Leeg