Leeg

Werkdrukmiddelen Onderwijsakkoord vertaald naar de cao Mbo


In 2022 is via het onderwijsakkoord rond 300 miljoen euro beschikbaar gekomen om werkdruk in het voortgezet onderwijs te bestrijden. Voor de besteding van dat geld waren nog wel cao-afspraken nodig. In de cao Voortgezet onderwijs zijn die afspraken al eerder gemaakt. Daardoor kon nu ook de cao Mbo volgen.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg