Leeg

Onderzoek armoedebeleid op scholen


De Vereniging Openbaar Onderwijs houdt zich intensief bezig met veel thema’s die voor, in en rondom het onderwijs van belang zijn. Zo is het thema School & Armoede voor de periode 2020-2025 het kernthema waar de VOO zich op focust. De VOO pleit voor een wettelijke plicht voor scholen om armoedebeleid te formuleren en dat onderdeel te laten zijn van het schoolplan.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg