Leeg

VVD en CDA willen weer terug naar prestatiebekostiging in het hoger onderwijs


De minister moet bij zijn toekomstverkenning expliciet kijken naar capaciteits- en missiebekostiging in het hoger onderwijs. Daartoe roepen het CDA en de VVD de minister op.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg