Leeg

Onderwijsinspectie tegen plannen Wiersma weekendscholen


Minister Dennis Wiersma van primair en voortgezet onderwijs streeft ernaar weekendscholen die zogeheten ‘extremistische ideeën’ verspreiden te kunnen sluiten. Hoewel Wiersma de onderwijsinspectie wil betrekken bij het toezicht op deze scholen, is de inspectie tegen zijn plan.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg