Leeg

Overheid en schoolbesturen, herstel de bestuurlijke verhoudingen


De overheid moet consistent sturen en zorgen voor een duidelijke positie voor schoolbesturen. Op hun beurt moeten schoolbesturen ervoor zorgen dat beslissingen over onderwijs zoveel mogelijk op school worden genomen en dat zij extern samenwerken als dat nodig is voor publieke belangen. Dit adviseert de Onderwijsraad [...]
Lees Meer

meer nieuws

Leeg