Leeg

Nieuw: Lessenseries ‘Wat een talent’ en ‘Zeg het met gebaren’


Hoe voer je in je lessen gesprekken die de taal-, denk- en kennisontwikkeling van leerlingen stimuleren? Hoe verbind je die gesprekken betekenisvol aan lezen, schrijven, taalbeschouwing en burgerschap?
Lees Meer

meer nieuws

Leeg