Leeg

Onderwijsraad roept nieuw kabinet op te zorgen voor samenhangende lange termijnaanpak en niet te bezuinigen


Het onderwijs is niet gebaat bij een nieuw coalitieakkoord met tijdelijke investeringen en losstaande voornemens. In plaats daarvan zijn focus, structurele bekostiging en lange-termijnambities die kabinetsperioden overstijgen nodig, ook om de hardnekkige problemen in het onderwijs aan te kunnen pakken.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg