Leeg

Dalende vruchtbaarheid sinds 2010: de rol van opleidingsniveau


Sinds 2010 is het totale vruchtbaarheidscijfer in Nederland gedaald. In hoeverre verschilde deze daling tussen vrouwen van verschillende generaties en opleidingsniveaus? De analyse beperkt zich grotendeels tot in Nederland geboren vrouwen.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg