Leeg

Beleid ruime meerderheid scholen in lijn met afspraken over mobieltjes in de klas


80% van de vo-scholen voert al beleid dat in lijn is met de landelijke afspraken over het gebruik van mobiele telefoons in de klas, die sinds 1 januari van dit jaar officieel gelden. Van de scholen waar dit nog niet voor geldt, geeft 90% aan dat zij dit beleid het komende half jaar gaan realiseren. Dit blijkt uit de nulmeting die het Kohnstamm instituut afgelopen november heeft uitgevoerd rond dit thema.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg