Leeg

Gemengde Brugklassen: Een Kans voor Gelijke Onderwijskansen


De vroege selectie in het onderwijs kan ertoe leiden dat leerlingen zich niet optimaal kunnen ontwikkelen en er sociale ongelijkheid in onderwijskansen kan ontstaan. Gemengde brugklassen worden gezien als een oplossing voor de onzekerheid bij deze vroege selectie.
Lees Meer

meer nieuws

Leeg